17 januari Training Gedragsverandering en overheidsinformatie voor leidinggevenden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht

Als rijksambtenaar werk je dagelijks met allerlei vormen van belangrijke informatie. Die informatie moet veilig worden opgeslagen en nu en in de toekomst toegankelijk en deelbaar zijn. De eisen op het gebied van informatiehuishouding kunnen een uitdaging zijn. Voor een betrouwbare en transparante overheid zijn actieve openbaarmaking en goede digitale informatiehuishouding cruciaal. Die werkwijzen staan of vallen met procedures en systemen, maar net zo goed met het gedrag van rijksambtenaren.

4 personen in een klas. Een vrouw en een man staan voor de klas en hebben een gesprek met elkaar.
Beeld: ©Rijksoverheid

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het gedrag van hun teamleden. De succesvolle leiders van vandaag zijn leiders die in staat zijn om veranderingen te starten, te begeleiden en te borgen. Dit vraagt om een bewuste kijk op verandering: weten waar je naartoe wilt, weten wat er speelt bij je mensen en daarop inspelend de juiste veranderstrategie uitkiezen.

In de training leer jij over hoe je vanuit jouw rol als leidinggevende gericht kan interveniëren op het gedrag van je medewerkers rondom informatiehuishouding. Hiervoor behandelen we verschillende condities voor langdurige verandering en de verschillende weerstanden, zoals urgentie, doel, betekenisgeving, psychologische veiligheid, autonomie en self-efficacy (zelfeffectiviteit).

Tussen de verschillende bijeenkomsten ga je gericht aan de slag met de verandering in de dagelijkse werkpraktijk. Zo is het effect direct zichtbaar, maar belangrijker nog: je komt echt in actie door ervarend te leren.

Datum

Investering is meerdaags 3 dagdelen:

  1. dinsdag 17 januari 2023
  2. dinsdag 7 maart 2023
  3. dinsdag 11 april 2023

De  training is van 10:00 tot 12:30, inclusief lunch.

Deze cursus wordt op meerdere momenten aangeboden. Zie voor de andere opties het aanmeldformulier.

Kosten

Deelname is kosteloos

Locatie

Utrecht

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door ondestaand formulier in te vullen. 

Aanmeldformulier Training Gedragsverandering en overheidsinformatie voor leidinggevenden

Datum(verplicht)
De werksessie is bedoeld voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor (verbetering van) het Woo-proces binnen hun organisatie.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding te kunnen verwerken. Uw persoonsgegevens worden daarna vernietigd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)