09 juni GovTechDay

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie TU Delft

Maatschappelijke uitdagingen en behoeften zijn steeds beter en vaker met technologie te adresseren. Onze samenleving kenmerkt zich door een ‘technologische cultuur’. De overheid kan daarbij niet achterblijven en zal haar publieke diensten continu moeten vernieuwen. Technologieën die daarvoor beschikbaar zijn, noemen we wel GovTech. Het zijn maatschappelijk-technische oplossingen voor de customer journey van burgers en bedrijven bij de overheid.​

Om nieuwe technologieën succesvol voor maatschappelijke vraagstukken in te zetten, zullen overheidsinstellingen wendbaarder en innovatiever moeten worden. Aanbieders van GovTech-toepassingen zullen op hun beurt moeten begrijpen dat overheden technologie niet als doel op zich zien, maar als middel om vraagstukken van burger en samenleving op te lossen.​

Wil de overheid aan de slag met GovTech, dan zullen overheid, markt en startups moeten samenwerken. Dit stelt hoge eisen aan de cultuur binnen het ecosysteem. Het gaat over durf, innoveren, vertrouwen, risico’s, financiering en regelgeving. Voor de markt en vooral investeerders is het belangrijk dat de overheid duidelijkheid biedt over de perspectieven van GovTech en een consistent beleid voert: tijd om te kiezen!​

Het is belangrijk dat de publieke en private sector een actief netwerk en platform hebben om deze uitdaging met elkaar aan te gaan. iBestuur brengt alle spelers bij elkaar en brengt ontwikkelingen rondom GovTech in kaart op de GovTech Day. Het is tijd om te kiezen: hoe en wanneer gaan we met GovTech aan de slag?

Meer informatie over het programma en aanmelding