21 november Veiligheid, pijn en dilemma’s

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Hoftoren, Den Haag

In deze verdiepende module van de Masterclass actieve openbaarmaking ligt de focus op onder andere de complexe dynamiek van politiek-ambtelijke verhoudingen binnen een open overheid, de cultuur van openheid en hoe om te gaan met participatie in het kader van de Wet open overheid (Woo). Hoe ga je bijvoorbeeld om met afwijkend ambtelijk advies bij een bestuurlijk besluit. Maar ook, hoe ga je als organisatie om met fouten en hoe leer je hiervan?

Tijdens een paneldiscussie delen experts hun ervaringen en kijk op de omgang met deze uitdagingen. Daarnaast kriig je als deelnemer de kans om eigen ingebrachte casuïstiek te behandelen met een expert.

Van de deelnemers wordt gevraagd een eigen casus in te brengen over de onderwerpen: media, politiek-bestuurlijke verhoudingen, participatie of een ander onderwerp in het verlengde hiervan.

Voorkennis en ervaring

Om de verdiepende modules te kunnen volgen moet je de introductiemodule masterclass actieve openbaarmaking hebben gevolgd. In deze masterclass ligt de nadruk op de noodzaak van transparantie binnen overheidsorganisaties. Onder leiding van gespreksleiders zoek je naar jouw rol in het proces om dat in goede banen te leiden.

Meer informatie en aanmelden