07 maart Open Donderdag: Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij toegankelijk. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In de Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) worden de uitgangpunten en ambities beschreven voor de architectuur van de informatiehuishouding na 2030. Steven Ham en Pieter Hörchner komen tijdens deze Open Donderdag toelichten waarom deze schets zo belangrijk is als we grip willen krijgen op de informatiehuishouding en in de eerste plaats op informatie zelf.

We staan als (rijks)overheid voor de uitdaging om de informatiehuishouding structureel te verbeteren. En we zijn daar op allerlei terreinen uiteraard al volop mee bezig. Maar om dit succesvol en duurzaam te kunnen doen, is het belangrijk om juist ook te kijken naar de belangrijkste grondstof in dat kader; de informatie zelf. Want grip op de informatiehuishouding vereist allereerst grip op informatie.

Eisen aan en werken met informatie

In de Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie worden de uitgangpunten en ambities beschreven voor de architectuur van de informatiehuishouding na 2030. Waarbij het voor een belangrijk deel gaat over de eisen die we stellen aan informatie en het werken met informatie. Want als we in staat zijn om informatie in hoge mate te structureren, machineleesbaar te maken en de verwerking ervan in hoge mate te automatiseren, kunnen we pas de nodige stappen zetten op het gebied van interoperabiliteit, transparantie en vooral ook doelmatige dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hierbij is het uitgangspunt dat de gebruiker van de informatie centraal staat; het perspectief van de gebruiker is zowel bepalend voor de inhoud van de informatie als voor de vorm waarin deze wordt aangeleverd. Met als uiteindelijk doel om een structureel betere en meer wendbare informatiehuishouding te realiseren. En informatie duurzaam toegankelijk te maken.

Denk groot, begin klein

De beschreven concepten zijn best ingrijpende veranderingen ten opzichte van de huidige inrichting. Het zal ook de nodige tijd kosten om dit streefbeeld te realiseren. Maar vanuit het adagium ‘denk groot, begin klein’, kunnen de eerste stappen in de juiste richting op korte termijn al worden gezet. Tijdens de presentatie schetsen Steven Ham en Pieter Hörchner graag een beeld van de veranderingen die in de Architectuurschets zijn beschreven en wat dit betekent voor de informatiehuishouding van de toekomst.

De sprekers

Steven Ham is enterprise architect bij het Nationaal Archief en Pieter Hörchner is enterprise architect bij I-Interim Rijk.

Programma 7 maart 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Steven Ham en Pieter Hörchner

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.