18 april Open Donderdag: Samenwerking gemeenten en leveranciers

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij toegankelijk. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Cees van Westrenen (leveranciersmanager bij VNG Realisatie) licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. 

Gemeenten maken in hoge mate gebruik van applicaties uit de markt om hen te ondersteunen in de uitvoerende processen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de GEMMA Softwarecatalogus. Deze helpt gemeenten kennis en informatie uit te wisselen en de gebruikte software te vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast geeft de softwarecatalogus inzicht in het huidige en toekomstige softwareaanbod van de aangemelde ICT-leveranciers.

Cees van Westrenen (leveranciersmanager bij VNG Realisatie) licht toe op welke wijze gemeenten en VNG samenwerken om leveranciers te betrekken. Waar zetten zij op in en hoe organiseren zij dit, ook via kenniscentrum Markt en Overheid? Wat voor overleggen vinden er plaats? Hoe is de relatie met leveranciers en wat zijn de veranderingen daarin? Hoe wordt gezorgd voor een ‘eerlijk speelveld’ tussen leveranciers en gemeenten? En wat zijn de resultaten?

Open Donderdag

Elke even week is er op donderdag een Open Donderdag netwerkborrel. Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Het doel is om verschillende professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. 

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.