18 april VNG Grip op informatie 'Ervaring opdoen actieve openbaarmaking'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Heb je vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kun je deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Tijdens dit digitale inloopspreekuur met Peter Bont (Projectleider openbaarmaking en informatiehuishouding bij RDDI, Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding), Carina Jacobi (Beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Rogier van Houts (Implementatie-adviseur bij KOOP) kunt u deze vragen stellen. Inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Dit inloopspreekuur is onderdeel van de Week van Grip op informatie, georganiseerd door VNG. Je kunt je aanmelden op VNG.nl.