23 mei Ontbijtsessie 2 jaar Woo & uitreiking Transparantieprijs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Op donderdagochtend 23 mei organiseert de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (MCOIG) een ontbijtsessie over de ontwikkelingen van de Wet open overheid (Woo). Het is de derde sessie op rij sinds de lancering van de Woo in 2022. Vaste tafelgast is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK, Digitalisering), en deze keer wordt zij vergezeld door haar ambtsgenoot staatssecretaris Fleur Gräper (OCW, Cultuur en Media). Gastheer is Bas Eenhoorn, hij neemt de honneurs waar voor Arre Zuurmond die helaas zijn functie als regeringscommissaris Informatiehuishouding eerder dan verwacht moest neerleggen.

Een voorproefje van het programma:

  • Waar staan we met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken – tafelgast: Frank van Ierssel, voorzitter MCOIG. 
  • In gesprek over het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid van BZK en OCW en de reactie daarop van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De overhandiging van het ACOI-rapport door vicevoorzitter Martin Berendse aan staatssecretaris Gräper en VNG-commissielid Erik Prins.
  • 2 jaar Woo: casuïstiek en aanpak – tafelgasten: kritisch Woo-verzoekindiener Daan Rijsenbrij, Shadi Pashaei (Woo-regisseur BZK), Tanja van Burgel (directeur concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking MinFin), Jolein Baidermann( plv directeur Open Overheid).
  • Informatierelatie burger-overheid onder de loep – tafelgasten: onder anderen Erna Ruijer (Universiteit Utrecht), Marianne van den Anker (Ombudsman Rotterdam-Rijnmond), Hendrik-jan Graber (SchuldHulpMaatje).

Uitreiking transparantieprijs

Vast onderdeel is de uitreiking van de Transparantieprijs. De Transparantieprijs Over Informatie Gesproken wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van transparantie en openbaarheid. Kijkers van de ontbijtsessie kunnen thuis meestemmen. De genomineerden presenteren hun initiatief in een filmpje en via Mentimeter stemmen kijkers voor de top twee, waarna de jury de winnaar kiest. Die ontvangt uit handen van staatssecretaris Van Huffelen en ACOI-vicevoorzitter Berendse de bokaal.

Genomineerden Transparantieprijs 2024

Open Stad

OpenStad biedt een open source platform waarmee eenvoudig interactieve websites kunnen worden gemaakt voor participatieprojecten.

Provincie Groningen: aanpak bij omvangrijke verzoeken

De Groningse aanpak kenmerkt zich door constructief overleg met de verzoeker.

Gemeente Hoeksche Waard

Deze gemeente publiceert als een van de eerste overheden zowel een overzicht van convenanten, van Woo-verzoeken en van klachtoordelen.  

Dutch Institute for Vulnerability Disclosure

Dit instituut heeft als doel de risico’s op veiligheidslekken op bijvoorbeeld overheidswebsites openbaar te maken nadat de specialisten van de overheid geïnformeerd zijn.

Meld je aan

De ontbijtsessie vindt plaats in de Centrale Bibliotheek van Den Haag en je kunt er online bij zijn. 

Meld je aan voor de ontbijtsessie op donderdagochtend 23 mei!