20 juni Od Kennissessie 2024

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie The Colour Kitchen in Utrecht

Op 20 juni vindt Od Kennissessie plaats in Utrecht. Met dit jaar als thema: Informatiewetten vertaald naar de praktijk. Er bestaan verschillende wetten die de omgang met informatie regelen zoals de Archiefwet, Algemene verordening gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet hergebruik van overheidsinformatie, Omgevingswet, etcetera… De Algemene Informatiewet moet meer samenhang brengen tussen de wetgeving over informatievoorziening en -huishouding op diverse beleidsterreinen en een aantal generieke informatiewetten en -regelingen.

Het is duidelijk dat veranderende wetgeving haar stempel drukt op de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van informatieprofessionals? De derde editie van de Od Kennissessie ‘Informatiewetten vertaald naar de praktijk’ gaat met presentaties, workshops en discussies uitgebreid in op de weerbarstige relatie tussen wet- en regelgeving en duurzaam toegankelijke informatie!

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 – 10.30 Plenaire opening
10.30 – 11.30 Workshopronde 1
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.30 Workshopronde 2
13.30 – 13.45 Pauze
13.45 – 14.45 Workshopronde 3

14.45 – 15.45 Paneldiscussie
16.00 – 17.00 Od Kwaliteitsawards
17.00 – 18.00 Netwerkborrel

Op de website van Od lees je meer over de inhoud van de bijeenkomst (die nu nog verder wordt vorm geveven) en de kosten.