22 augustus Open Donderdag: Datameesterschap

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij toegankelijk. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Presentatie en aanbieding eerste exemplaar van het boek Datameesterschap door de auteur Jeroen de Groot van Digital Rocks, aan Jacquline Rutjens, wnd directeur Open Overheid. Dit boek gaat over hoe je first-time-right Datagedreven Werken invoert in een organisatie.

Alle bedrijven, van klein tot groot, in elke sector, werken met data. In de revolutionaire kracht van data (denk aan A.I., security en privacy vraagstukken) is het de vraag hoe het bedrijf de transformatie van ‘werken met data’ naar ‘Datagedreven Werken’ moet vormgeven. Naast de rationele/technische vraagstukken rondom data, speelt hier met name een grote succefactor een rol: de mens! Hoe krijg je een gebalanceerde aanpak voor elkaar waarin een cultuur van enthousiasme en toewijding aan data samensmelt met rationele operationele uitvoering en besluitvorming, gebaseerd op feitelijk inzichten?

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen.

Praat ook online mee via KIA

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

De Informatie Academie

De Open Donderdagen worden georganiseerd door en zijn onderdeel van de  Informatie Academie. De Informatie Academie is gestart als een van de speerpunten van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond als stap op weg naar een proactieve en responsieve overheid. 

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

•    netwerkverbinding ("Agora”)
•    onderzoek en innovatie
•    onderwijs en borging