Kennispartners ondertekenen intentieverklaring opleiden en (door)ontwikkelen informatiehuishouding

Op het I-Bestuurcongres van 14 september ondertekenden Doc-Direkt, de Erasmus Academie BV, Saxion Hogescholen en ROC Mondriaan Den Haag een intentieverklaring om het komende jaar als kennispartners te werken aan uitdagingen en ambities. Het is een unieke samenwerking omdat deze het totale onderwijsveld beslaat: mbo, hbo, wo en een academie voor professionals. Maar ook omdat verschillende onderwijs- en opleidingsinstituten samenwerken met een vakinhoudelijke dienstverlener én een kennispartner van het Rijk. De samenwerking is een mijlpaal die past binnen de visie en ambitie die I-Partnerschap Rijk in 2020 al uitte. Op het I-Bestuurcongres werd de samenwerking nog eens officieel bevestigd. Waaruit bestaan de uitdagingen en hoe wordt er samengewerkt?  

Vijf mensen poseren met intentieverklaring
Beeld: ©Rijksoverheid

Noodzaak

Samenwerken met het onderwijs en opleiders is belangrijk, omdat de behoefte aan informatieprofessionals groeit. Door de wet Open Overheid (die 1 mei 2022 in werking is getreden) en door de steeds verdergaande digitalisering van de informatiehuishouding, is er behoefte aan een nieuwe kijk op de samenwerking tussen het onderwijs, de wetenschap en het Rijk. Daarnaast maakt het tekort aan informatiespecialisten en ICT’ers deze ambitie noodzakelijk.

Doc-Direkt, shared service organisatie van de informatiehuishouding, zet zich in voor een sterk digitale overheid – gedreven door duurzame oplossingen voor de informatiehuishouding van nu en toekomstige generaties. Om dit te bereiken is het essentieel om de handen ineen te slaan met mbo’s, hbo’s en universiteiten – om als kennispartners het vakgebied door te ontwikkelen en aan te vullen met een eigentijds curriculum. Bovendien worden studenten op deze manier vroegtijdig geënthousiasmeerd om te werken binnen het vakgebied.

Succesvolle start

De samenwerking is al succesvol afgetrapt. Afgelopen maand zijn er 24 mbo-, hbo- en wo-studenten begonnen aan hun stageperiode bij Doc-Direkt. De Erasmus Academie gaat de komende periode zo’n 120 medewerkers opleiden in het integraal data- en documentmanagement. En in een pilot van het ROC Mondriaan met 16 studenten en 2 docenten wordt het curriculum op ICT-gebied ontwikkeld en aangevuld met informatiehuishouding.

Wat Doc-Direkt betreft zal de samenwerking nog verder worden uitgebreid met regionale en landelijke partners. Het doel? Het vakgebied en de benodigde kennis, vaardigheden en competenties gezamenlijk te ontwikkelen. Daarbij verbindt digitalisering en de menselijke maat alles als een rode draad.