Internationaal vergelijkend onderzoek openbaarheid overheidsinformatie

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) deed Universiteit Leiden internationaal rechtsvergelijkend onderzoek naar de openbaarheid van overheidsinformatie in zes verschillende landen. Zweden, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Slovenië en Estland zijn onderzocht. Door over de grens te kijken, kunnen mogelijk ‘best practices’ worden gevonden die Nederland zou kunnen overnemen.

landkaart europa

Afgelopen maandag is een Kamerbrief over het onderzoek verzonden naar de Eerste en Tweede Kamer. Het rechtsvergelijkend onderzoek ‘Openbaarmaking van Overheidsinformatie’ is in september gepubliceerd. Ook publiceerde BZK een verslag van (digitale) werkbezoeken in het kader van open overheid. In deze publicatie komen Denemarken, Finland, Estland en Letland aan bod.