Schrijf je in: Klantpanel Overheden van het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is vorig jaar het Klantpanel Overheden gestart. Doel van het panel is om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van informatieen archiefprofessionals bij centrale en decentrale overheden. Begin 2023 stuurt het opnieuw een vragenlijst uit.

persoon schrijft op inschrijfformulier
Beeld: ©Tineke Dijkstra / Mediatheek Rijksoverheid

‘De animo was vorig jaar al groot. En daar zijn we heel blij mee. We hopen dat volgend jaar nog meer CIO-adviseurs meedoen,’ vertelt Corinne Boeijinga van Beheer en Ontwikkeling Kennisproducten van het Nationaal Archief. ‘Door het klantpanel krijgen we scherper met welke vraagstukken archiefvormers bezig zijn. En hoe wij hen het beste vanuit onze expertise kunnen ondersteunen. Hoe meer overheidsorganisaties deelnemen, hoe scherper we de verbeterpunten van onze producten en diensten in beeld krijgen en weten aan welke kennis en ondersteuning het veld behoefte heeft.’

Deelname en uitkomsten

Deelname bestaat vooral uit het invullen van een enquête. ‘Dat duurt ongeveer 10 minuten,’ vertelt Boeijinga. ‘In de enquête staan bijvoorbeeld vragen over welke verbeteringen binnen de informatiehuishouding prioriteit hebben; wat informatieprofessionals van onze huidige dienstverlening vinden en welke behoefte er is aan nieuwe (kennis)producten en diensten. De collectieve uitkomsten koppelen we na verwerking anoniem terug. Evenals de acties die het Nationaal Archief onderneemt. En als deelnemers dat willen, geven we een mondelinge toelichting.’

Het Nationaal Archief heeft aan de hand van de eerste enquête waardevolle input opgehaald. Boeijinga: ‘Door de uitkomsten hebben we prioriteiten kunnen stellen. Zo gaan we meer inzetten op direct contact tussen onze inhoudelijk deskundigen en overheden. Bijvoorbeeld via het met raad en daad bijstaan van archiefvormers bij het oplossen van vraagstukken rond informatiebeheer. Daarnaast zijn we met RDDI (Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding, red) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.) gestart om inzichtelijker te maken wie wat aan kennisproducten aanbiedt. Dat is nu niet altijd duidelijk voor de gebruiker. Ook geven we in onze kennisproducten nog meer concrete voorbeelden van successen en leerpunten. Zodat klanten een betere voorstelling krijgen van de praktijk en wat van toepassing kan zijn op hun eigen situatie.’ Het Nationaal Archief krijgt binnen Open op Orde extra capaciteit om de dienstverlening uit te breiden. Die uitbreiding gebeurt in de vorm van kennisproducten, trainingen en adviesdiensten. De signalen uit dit klantpanel neemt het Nationaal Archief mee bij de invulling hiervan.

Voor 1 december!

Begin volgend jaar wordt de tweede enquête uitgestuurd. ‘We hopen ook dan weer op een hoge response. Ook van CIO-adviseurs,’ herhaalt Boeijinga. Dus: iedereen die werkzaam is bij de overheid en inhoudelijk betrokken bij de informatiehuishouding, meld je aan!

Uit: Vakblad Od