Studenten informatica en informatiekunde aantrekken: er is nog een wereld te winnen

Wat vinden studenten informatica en informatiekunde belangrijk in hun toekomstige werk? Hoe kijken ze aan tegen de Rijksoverheid als potentiële werkgever? En waar zoeken zij naar vacatures? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat de Rijksoverheid heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Dialogic. Om gewapend met de uitkomsten een betere arbeidsmarktcommunicatiestrategie te kunnen ontwikkelen en collega’s te werven. 

Portret Jeroen Moerenhout
Beeld: ©Sjoerd van der Hucht / Fotografie - MyEyes4u

Enquête onder mbo-, hbo- en wo-studenten

Dialogic heeft een enquête uitgezet onder studenten in heel Nederland. Via universiteiten en hogescholen, maar ook via studentenverenigingen. 176 respondenten op mbo-niveau reageerden en 84 op hbo- en wo-niveau.

Verschillende drijfveren

Er is een wezenlijk verschil in de manier waarop mbo-studenten en hbo- en wo-studenten informatica en informatiekunde naar de Rijksoverheid kijken. Dat is een van de opvallendste conclusies uit het onderzoek. Algemeen geldt dat mbo- studenten positiever zijn over de Rijksoverheid als werkgever. Ook zijn hun drijfveren anders. Waar mbo-studenten meer focus leggen op baanzekerheid en financiële arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris en een reiskostenvergoeding, zijn hbo- en wo-studenten meer gericht op de inhoud van het werk, vrijheid en ontwikkeling.

Rijksoverheid als werkgever zichtbaarder maken

Uit het onderzoek is een aantal lessen te trekken. Allereerst dat de Rijksoverheid als werkgever nog onvoldoende zichtbaar is onder de bevraagde studenten. Zo twijfelde circa 60 procent van de respondenten over een baan bij de Rijksoverheid, simpelweg omdat ze het Rijk niet kennen als werkgever. Adviseur arbeidsmarktstrategie Jeroen Moerenhout: ‘Hier liggen kansen. Om duidelijker te communiceren wat werken bij de Rijksoverheid betekent. Hoe een werkdag eruit ziet. Wat de cultuur is en wie je collega’s worden. Welke werkgebieden er allemaal zijn. En welke mooie arbeidsvoorwaarden gelden. Nu wordt de Rijksoverheid bijvoorbeeld onvoldoende geassocieerd met flexibele werktijden. Toch, als er ergens ruimte is voor de werk-privé balans, dan is het hier.’

Elke doelgroep een eigen benadering

Ook moet er beter worden ingespeeld op de specifieke drijfveren om voor een baan te kiezen, vindt Jeroen. ‘Hbo’er en wo’ers trek je eerder over de streep met verhalen over hoe boeiend en impactvol het werk is en wat de carrièremogelijkheden zijn. Mbo’ers bind je meer door te laten zien wat zij precies gaan doen en welke arbeidsvoorwaarden daar tegenover staan.’ 

Inzetten op studentenbanen, stages en banen voor mbo’ers

Een mooie manier om kennis te maken met de Rijksoverheid als werkgever, is via een studentenbaan of stage. Alleen biedt de Rijksoverheid die te weinig aan, vertelt Jeroen. Terwijl al vroeg in contact komen met studenten, dé manier is om hen aan je te binden als werkgever. Zo kunnen ze in praktijk ervaren hoe het er echt aan toe gaat bij het Rijk. Bovendien heeft de Rijksoverheid te weinig vacatures voor junioren en mbo’ers. ‘Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt is dat onwenselijk. Rijksorganisaties moeten meer ruimte bieden voor starters. En zich daar echt voor willen inzetten.’