Verbeteringen informatiehuis­houding worden zichtbaar

We zijn nu een paar jaar onderweg met de verbetering van de informatiehuishouding bij het rijk, en we klimmen allemaal naar het volwassenheidsniveau 4, stelt Jacqueline Rutjens, programmadirecteur bij Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) in Od Magazine.

Jacqueline Rutjens
Beeld: ©Rijksoverheid, Arenda Oomen

Jacqueline Rutjens is genomineerd als Ambtenaar van het Jaar en stond op de shortlist van acht voor de award voor Overheidsmanager van het Jaar. Is dat een persoonlijke prestatie? ‘Nee, stelt Rutjens, ‘het is de erkenning van al het werken van iedereen aan de complexe opgave van de verbetering van de informatiehuishouding.’ Als je werkt aan openbaarheid en transparantie moet je wel zelf het voorbeeld geven, vindt ze. ‘De wet zegt “open, tenzij” en dat zit ook in de werkwijze van RDDI. Van vergaderverslagen van projectteams en MT tot mijn eigen salaris. Het is een practice what you preach. Daarmee wil ik ook andere leiders bij de overheid inspireren. Zij spelen een belangrijke rol in het bereiken van de verandering waar wij aan werken.’

Half oktober werd bekend dat Rutjens de komende maanden in een nieuwe rol aan de slag gaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze zal als kwartiermaker de realisatiefase van Open Overheid helpen vormgeven. ‘Na de goede startfase komt er de komende jaren meer focus op het realiseren van alle plannen. We brengen de informatierelatie, informatiehuishouding en informatiemanagement steeds meer samen vanuit de opgaven voor een responsieve overheid: openbaarheid, archivering, beveiliging en privacy, maar ook dienstverlening.’

Lees het artikel in Od Magazine