Internetconsultatie Archiefbesluit en Archiefregeling van start

Op 15 december is de internetconsultatie over het nieuwe Archiefbesluit en de Archiefregeling gestart. Iedereen die wil bijdragen aan de verbetering van het besluit en de regeling kan meedoen. 

Tweede Kamer

Het ministerie van OCW werkt aan een nieuwe Archiefwet. Bij het moderniseren van de Archiefwet horen een vernieuwd Archiefbesluit en Archiefregeling. Daarin worden onderdelen van de Archiefwet verder uitgewerkt. Een internetconsultatie is een gebruikelijk stap in het wetgevingsproces. Zo’n consultatie geeft burgers en organisaties de gelegenheid om te reageren op de voorgestelde wijzigingen.

Op 8 december is de Ministerraad akkoord gegaan met het starten van de internetconsultatie voor het Archiefbesluit en de Archiefregeling. De teksten van het besluit en de regeling zijn gepubliceerd op het platform voor internetconsultaties: 

De consultatieperiode loopt van vrijdag 15 december tot en met vrijdag 9 februari. Dat is vier weken langer dan gewoonlijk vanwege de kerstperiode.

Ondersteuning bij de consultatie

De consultatie is een belangrijke stap in het wetgevingsproces. Reageren op wetsvoorstellen of ministeriële regelingen is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid. Daarom organiseert OCW in samenwerking met VNG en Grip op Informatie een digitaal vragenuur. Medewerkers van OCW staan klaar om vragen over het besluit en de regeling te beantwoorden. Het vragenuur vindt plaats op 16 januari van 10.00 tot 11.00 uur, via MS Teams. Aanmelden vooraf is niet nodig. Een link naar het vragenuur volgt.

Module klimaatbeheersing beschikbaar

Voor fysiek archief schept de nieuwe Archiefwet en -regelgeving nieuwe mogelijkheden. Zo bevat de nieuwe Archiefregeling onder meer de klimaateisen voor archiefdepots. Deze zijn nog steeds gericht op een optimaal klimaat voor blijvend te bewaren fysieke documenten, maar ze zijn anders geformuleerd dan de huidige eisen. Hierdoor bieden ze meer ruimte voor een energie-efficiëntere en dus milieuvriendelijkere aanpak. De module klimaatbeheersing van onze handreiking Behoud en beheer fysiek archief laat zien hoe organisaties hier in de praktijk invulling aan kunnen geven. De module is vanaf nu te raadplegen.