Neem deel aan openbare review Voorkeursformaten

Het Nationaal Archief werkt aan een update van het kennisproduct Voorkeursformaten uit 2016. Voorkeursformaten zijn bestandsformaten die op dit moment het meest geschikt zijn om digitale overheidsinformatie zo duurzaam toegankelijk mogelijk te bewaren. Een voorbeeld is het formaat PNG voor foto’s. Omdat in de nieuwe versie een deel normerend is, starten we binnenkort met een openbare review. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om te reageren op het concept.

Een landelijke lijst voor de overheid

De norm Voorkeursformaten bestaat uit een landelijke consensuslijst met voorkeursformaten voor centrale- en decentrale overheidsinstellingen. Deze lijst is opgesteld volgens een aantal selectiecriteria waaraan duurzame bestandsformaten moeten voldoen. Toepassing van de norm bevordert de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en maakt de gebruikte bestandsformaten bij overheidsinstellingen meer uniform, wat overbrengen naar een archiefbewaarplaats makkelijker maakt.

Lees meer informatie op de website van het Nationaal Archief