Heb jij al meegedaan aan de informele consultatieronde eerste informatiecategorieën?

Je kunt nog tien dagen meekijken met de conceptdefinities van de eerste informatiecategorieën. Ben je betrokken bij actieve openbaarmaking van informatie bij jouw bestuursorgaan? En wil je meedenken over de uitwerking van de verplichte categorieën, maar heb je dit nog niet gedaan? Het kan nog tot 10 juni!

Bureau met twee computers voor raam
Beeld: ©Kick Smeets / Mediatheek Rijksoverheid

In deze informele consultatieronde vragen we feedback op een vroege conceptversie van de definities van de eerste categorieën. Oftewel, wat verstaan we onder elke categorie? Ook voor de wijze van openbaar maken ontwikkelen we hulpmiddelen. Deze volgen op een later moment in de KIA-groep. Datzelfde geldt voor de definities en hulpmiddelen voor de overige categorieën.

De categorieën waarop nu gereageerd kan worden, zijn:

  • Organisatie- en bereikbaarheidsgegevens;
  • Woo-verzoeken en -besluiten;
  • convenanten en
  • vergaderstukken decentrale overheden. 

Opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunnen gedeeld worden in de KIA-groep Informatiecategorieën Wet open overheid. Word lid van de groep om te reageren! Aan het einde van de informele consultatieperiode worden de reacties verzameld en verwerkt. Eind juni zal er een samenvatting van de reacties en aanpassingen binnen de groep op KIA worden geplaatst.

In de Wet open overheid (Woo) staan zeventien categorieën van informatie die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Het Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) werken deze categorieën nu uit, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en samen met praktijkexperts vanuit verschillende bestuursorganen (waaronder ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en zbo’s).