'Transparantie is een opdracht aan alle overheden'

Het rijksbrede programma Open Overheid timmert aan de weg om de informatiehuishouding van de rijksoverheid op orde te krijgen. Dit jaar zet het programma een aantal belangrijke stappen. Welke informatie bewaar je wel en welke niet? Hoe richt je de werkplek van de toekomst in? ‘Voor informatieprofessionals is dit een nieuwe belangrijke tak van sport.’

Zo’n 2 jaar geleden besloot het kabinet om een aantal verschillende programma’s te bundelen om zo breder te werken aan een opener overheid. Want door overheids­informatie ruimer en actiever te delen, neemt de transparantie van beleidskeuzes toe en functioneert de overheid beter. Het resultaat van die beslissing was het integraal programma Open Overheid. Dat programma verbindt drie sporen die in wisselwerking met elkaar tot een meer open overheid moeten leiden: openbaar­making, de nieuwe Archiefwet en informatie­huishouding.

Omslag

Vooral cruciaal is de verbetering van de informatiehuishouding en -voorziening, stelt Lucas Lombaers, programmadirecteur Open Overheid. ‘Als we echt opener willen zijn, kan dat alleen als we die twee op orde brengen,’ stelt hij. ‘Een goede informatie­huis­houding stelt de rijksoverheid in staat om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren. Journalisten, burgers en onderzoekers worden dan beter en sneller geholpen. Dat vergt een omslag in hoe we professioneel met openbaarheid omgaan.’

Lees het hele interview met programmadirecteur Lucas Lombears in Od Magazine