Verkorte namen Woo-informatiecategorieën beschikbaar

Op 17 juli stelde de Stuurgroep PLOOI een lijst met verkorte namen voor alle 17 informatiecategorieën uit de Wet open overheid (Woo) vast. Het gaat om de informatiecategorieën die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten maken.

De officiële namen van sommige categorieën zijn erg lang en worden in de communicatie vaak afgekort. Bijvoorbeeld: De inhoud van de schriftelijke verzoeken op grond van artikel 4.1, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie. Tot nu toe gebeurde dat niet vanuit alle organisaties op dezelfde manier. Dat leidde tot verwarring: hebben we het wel over dezelfde categorie? De vastgestelde lijst met verkorte namen moet hier duidelijkheid over geven. In bovenstaand voorbeeld wordt het dan: Woo-verzoeken en -besluiten.

De lijst is bedoeld voor de communicatie richting medewerkers die zich binnen de organisatie met openbaarmaking bezighouden. Ook in de Woo-index worden deze categorienamen zo snel mogelijk geïmplementeerd. Gebruik de lijst dus ook in jouw organisatie!

Wetsartikel

Verkorte naam informatiecategorie

3.3 1a

Wetten en algemeen verbindende voorschriften

3.3 1b

Overige besluiten van algemene strekking

3.3 1c

Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag

3.3 1d

Organisatie en werkwijze

3.3 1e

Bereikbaarheidsgegevens

3.3 2a

Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken

3.3 2b

Vergaderstukken Staten-Generaal

3.3 2c

Vergaderstukken decentrale overheden

3.3 2d

Agenda's en besluitenlijsten bestuurscolleges

3.3 2e

Adviezen

3.3 2f

Convenanten

3.3 2g

Jaarplannen en jaarverslagen

3.3 2h

Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking

3.3 2i

Woo-verzoeken en -besluiten

3.3 2j

Onderzoeksrapporten

3.3 2k

Beschikkingen

3.3 2l

Klachtoordelen