Meer documenten openbaar sinds invoering Wet Open Overheid

De Rijksoverheid maakt meer documenten openbaar sinds de invoering van de Wet open overheid (Woo). Dat blijkt uit een trendanalyse van Overheid.nl, uitgevoerd door Koop/Logius.

Op basis van de cijfers kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de invoering van de Woo (1 mei 2022) voor een behoorlijke groei in het aantal gepubliceerde documenten heeft gezorgd. Tussen 2018 en 2023 is er een ruime verviervoudiging van het aantal documenten dat per jaar geplaatst wordt: van circa 17.000 in 2018, naar ruim 71.000 in 2023.

Publicatie beslisnota's meer dan verdubbeld

De stijging sinds 2022 valt onder andere toe te schrijven aan het aantal beslisnota’s dat werd gepubliceerd. In 2022 werden er in totaal 6.000 beslisnota’s gepubliceerd, in 2023 steeg dit totaal naar 13.000. Ook was er een stijging te zien in de andere categorieën, waaronder vooral gepubliceerde Kamerstukken. In 2021 werden er 23.000 Kamerstukken gepubliceerd, in 2022 steeg dit naar 33.000.

Aantal documenten dat per jaar op Overheid.nl wordt gepubliceerd

Aantal documenten dat per jaar op Overheid.nl wordt gepubliceerd
JaarTotaal aantal documenten per jaar
201013940
201115059
201213662
201314607
201415010
201515669
201615937
2017952
201817055
201921432
202023400
202146171
202264234
202371484

Toelichting

  • Het kan zijn dat sommige documenten dubbel zijn gepubliceerd, hierdoor kunnen er lichte variaties in de gerapporteerde aantallen zijn.
  • Beheer- en opruimacties, zoals een grootschalige in 2017, kunnen leiden tot afwijkingen in het aantal publicaties per kwartaal.
  • Deze analyse dient voornamelijk als trendanalyse, waarbij geconcludeerd kan worden dat er vanaf 2022 een stijging is in het aantal gepubliceerde documenten.
Koop, onderdeel van Logius Brontabel als csv (206 bytes)