Uitkomsten derde informele consultatieronde informatiecategorieën Wet open overheid

De terugkoppeling op de reacties uit de derde informele consultatieronde staat online. Deze ronde heeft 27 reacties opgeleverd. De in totaal 80 vragen en opmerkingen zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de definities en de hulpmiddelen. Een overzicht van de vragen en opmerkingen per categorie, plus wat we daar verder mee gedaan hebben, vind je in de KIA-groep Informatiecategorieën Woo.

In de informele consultatierondes vragen we feedback op concept-werkdefinities en hulpmiddelen voor de 17 verplicht actief te maken informatiecategorieën in de Wet open overheid (Woo). De tweede ronde vond plaats tussen 14 november en 8 december 2023. In deze ronde vroegen we om feedback op een concept-werkdefinitie en een hulpmiddel voor de informatiecategorie 2l: klachtoordelen, en een voorstel voor de wijze van openbaarmaking voor de categorie 2f: convenanten.

Veel dank aan iedereen die gereageerd heeft en daarmee geholpen heeft bij het verbeteren van deze werkdefinities en hulpmiddelen!

Op dit moment vindt de vierde informele consultatieronde plaats. Wil je meedenken over de werkdefinities van de informatiecategorieën Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken (categorie 2a), Ontwerpen van wet- en regelgeving met adviesaanvraag (1c) of Adviezen (2e)? Denk mee op KIA! Reageren kan nog tot en met 19 januari.