Denk mee over de Woo-informatiecategorieën in de vijfde informele consultatieronde

Neem deel aan de vijfde informele consultatieronde voor concept-werkdefinities en hulpmiddelen voor informatiecategorieën uit de Wet open overheid (Woo). Informatie die valt onder deze categorieën moet op termijn verplicht actief openbaar worden gemaakt. Goed uitgewerkte definities en hulpmiddelen zijn daarom belangrijk.

In deze consultatieronde vragen we feedback op conceptversies van de volgende stukken:

De informele consultatieronde blijft open tot en met 21 februari 2024. Gedurende deze periode krijg je de gelegenheid om actief vragen te stellen en waardevolle feedback te geven.

Graag toetsen we de concept-werkdefinities, aanvullende afspraken en hulpmiddelen alvast in de praktijk. Wat werkt wel en wat niet voor jouw organisatie? Wat is al duidelijk en wat moet nog verder worden uitgewerkt? We horen graag je feedback via het KIA-platform.