ACOI bemiddelt succesvol in Woo-verzoeken

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) heeft in december twee bemiddelingsverzoeken succesvol beëindigd. Eén klacht kwam van journalisten van Investico tegen het Erasmus MC, de andere klacht kwam van een journalist van RTV Drenthe tegen de Politie Noord-Nederland.

Bemiddeling

De journalist van RTV Drenthe diende op 2 augustus 2023 een klacht in bij het ACOI. Aanleiding voor de klacht was de wijze waarop de Politie Noord-Nederland zijn verzoek om informatie afhandelde. De journalist had onder andere het vermoeden dat in het kader van het Woo-verzoek niet alle documenten werden gedeeld. En hij voelde zich belemmerd in de uitvoering van zijn werk door de gesloten manier van communiceren door de Politie Noord-Nederland.

Praktische oplossingen voor snelle toegang tot informatie

Uit de bemiddeling volgt dat het belangrijk is dat openbaar gemaakte informatie in een digitaal toegankelijke vorm wordt verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Ook laat de bemiddeling zien dat praktische oplossingen, zoals het opvragen van informatie bij een ander bestuursorgaan in plaats van het verzoek op dat onderdeel doorzenden, kunnen bijdragen aan de snelle toegang tot overheidsinformatie.

De bemiddeling is op 14 december 2023 succesvol beëindigd. Meer informatie en de eindbrief van de bemiddeling staat op de website van het ACOI. 

Formele benadering van Woo-verzoek

Op 4 april 2023 dienden journalisten van Investico een klacht in bij het ACOI. De klacht richtte zich op de interpretatie en formalistische benadering van het Woo-verzoek door het Erasmus MC.

Tijdens de bemiddeling is de afspraak gemaakt dat de journalisten een nieuw Woo-verzoek formuleren en het Erasmus MC zal dit verzoek voortvarend zal oppakken. Waarbij de inventarisatie wordt besproken in aanwezigheid van een medewerker die deskundig is op de inhoud, mede ten behoeve van de selectie van relevante documenten. Vervolgens zal het Erasmus MC de geselecteerde documenten beoordelen en een besluit nemen op grond van de Woo. 

De bemiddeling is op 19 december 2023 beëindigd. Er zijn afspraken gemaakt om binnen de kaders van de Woo en op pragmatische wijze invulling te geven aan de informatiebehoefte van de journalisten. Meer informatie en de eindbrief van de bemiddeling staat op de website van het ACOI.