In het nieuws: "Maak gebruik van best practices die zich al in de praktijk hebben bewezen"

“Zoek niet naar maatregelen die de overheidstransparantie inperken, maar maak gebruik van best practices die zich al in de praktijk hebben bewezen.” Dat is het advies van de Woo-coordinatoren van de Volkskrant, NOS, Investico, Het Financieele Dagblad en Follow the Money. In een artikel op FollowtheMoney.nl geven zij elf tips voor hoe het beter en makkelijker kan. 

Transparante overheid
Beeld: ©Follow the Money / Follow the Money

De Woo is een van de meest waardevolle instrumenten van journalisten. Maar het is ook een instrument waarvan je moet weten hoe het te gebruiken. Daarom hebben nieuwsredacties steeds vaker gespecialiseerde Woo-journalisten in dienst, schrijft Follow the Money.

De Woo-coördinatoren van de Volkskrant, NOS, Investico, Het Financieele Dagblad en Follow the Money hebben de handen ineen geslagen. Samen geven zij elf tips voor hoe het beter en makkelijker kan. Hun advies: zoek niet naar maatregelen die de overheidstransparantie inperken, maar maak gebruik van best practices die zich al in de praktijk hebben bewezen. Het zou volgens de journalisten goed zijn als deze werkwijzen in een richtlijn worden vastgelegd voor alle overheden. 

Tip 1. Een Woo-verzoek is vaak niet nodig

Ambtenaren die een Woo-verzoek op hun bureau krijgen, zijn daar veel tijd aan kwijt. Minder Woo-verzoeken betekent minder archieven doorzoeken, e-mailboxen nalopen, documenten lakken, overleggen met betrokkenen, enzovoorts. De meest voor de hand liggende manier om
dit tijdrovende werk te beperken, is door de noodzaak voor een Wooverzoek
te verminderen.

Door meer informatie actief openbaar en beter vindbaar te maken, kunnen een hoop Woo-procedures worden voorkomen. Het is al vaak gezegd, maar overheidsinformatie is van ons allemaal. Als een journalist concrete vragen heeft, beantwoord deze dan ruimhartig.
Stuur bij voorkeur een document mee ter onderbouwing. Dit kan ervoor zorgen dat een journalist geen Woo-verzoek hoeft in te dienen, omdat hij dan al antwoord heeft.

Lees alle tips in het artikel ‘Perk openbaarheid van de overheid niet in, maar werk samen aan verbetering’