Werkdefinitie Woo-informatiecategorie Klachtoordelen, wijze van openbaar maken Convenanten vastgesteld

Op 14 februari is de werkdefinitie voor de informatiecategorie Klachtoordelen (artikel 3.3, 2l van de Wet open overheid) vastgesteld in de stuurgroep PLOOI. Bij deze categorie gaat het om de schriftelijke oordelen op binnengekomen klachten. Als organisatie kun je ervoor kiezen deze integraal openbaar te maken, of in de vorm van een overzicht. De werkdefinitie geeft aan wat je ten minste openbaar moet maken om aan de Woo te voldoen voor deze categorie, voor beide varianten.

Beeld werken aan een Open Overheid

Naast de werkdefinitie is ook een overzicht beschikbaar, dat de voor- en nadelen van openbaar maken van de integrale klachtoordelen en van klachtoordelen als overzicht in kaart brengt. Dit is bedoeld om organisaties te helpen met het maken van de keuze tussen deze varianten.

Op termijn wordt het openbaar maken van deze categorie verplicht gesteld. Het vaststellen van de werkdefinitie is een stap op weg naar deze verplichtstelling. De werkdefinitie wordt nog bijgesteld op basis van praktijkervaringen van organisaties die deze categorie openbaar maken, voordat de verplichting in werking treedt.

Bekijk de vastgestelde werkdefinitie van de categorie Klachtoordelen 

Bekijk het hulpmiddel 'Klachtoordelen integraal openbaar maken als overzicht'

Wijze van openbaar maken van convenanten

Naast de werkdefinitie van Klachtoordelen, is ook de wijze van openbaar maken voor de categorie Convenanten (2f) vastgesteld. Dit is een document met een aantal aanvullende afspraken en aanbevelingen voor het openbaar maken van convenanten. Net als de werkdefinitie kunnen ook deze afspraken nog bijgesteld worden op basis van praktijkervaringen bij het openbaar maken van convenanten, voordat de verplichting voor deze categorie in werking treedt.

Bekijk de wijze van openbaarmaking van informatiecategorie Convenanten 

Oproep aan organisaties

Gebruik de werkdefinitie, de aanvullende afspraken en het hulpmiddel wanneer je deze informatiecategorieën vanuit jouw organisatie actief openbaar maakt. Leidt dit in de praktijk tot vragen, stel deze dan in één van de inloopspreekuren.