Zesde informele consultatieronde voor de Woo-informatiecategorieën is gestart

Tot en met 20 mei kun je deelnemen aan de zesde informele consultatieronde over concept-werkdefinities en beleidscasussen voor de informatiecategorieën uit de Wet open overheid (Woo). Informatie die valt onder deze categorieën moet op termijn verplicht actief openbaar worden gemaakt. Goed uitgewerkte definities zijn daarom belangrijk!

Nieuw in deze ronde is, dat we input vragen op een drietal beleidscasussen, die meerdere categorieën raken, rond uitzonderingsgronden, documenten die niet openbaar kunnen worden en documenten die zijn vernietigd of overgebracht. Hoe willen we hier in de toekomst mee omgaan, richting de eindgebruiker? Denk hierover mee op KIA.

Conceptwerkdefinitie Beschikkingen

Naast de drie beleidscasussen ligt ook de werkdefinitie van de informatiecategorie Beschikkingen voor ter informele consultatie. Het gaat bij deze werkdefinitie om het openbaar maken van beschikkingen als volledig document of in de vorm van een overzicht. Ook de beschikkingen die uitgezonderd zijn van openbaarmaking worden nader toegelicht.

Graag toetsen we deze concept-werkdefinitie alvast in de praktijk. Wat werkt wel en wat niet voor jou organisatie? Wat is al duidelijk en wat moet nog verder worden uitgewerkt?

Geef je feedback op het KIA-platform.