Geactualiseerd zoekprotocol voor sneller én veiliger zoeken

Een heikel punt bij de afhandeling van Woo-verzoeken is dat het soms tot 6 weken duurt voordat de zoeker de juiste rechten heeft om bij de benodigde informatie te komen. Tegen die tijd is de wettelijk verplichte afhandelingstermijn al verstreken. Het verstrekken van die rechten moet dus sneller, liefst binnen 2 dagen. Het RDDI-project Woo-Doeth (Doorontwikkeling Om Elkaar Te Helpen) is bezig het zoekprotocol te actualiseren met kaderstellend autorisatiebeleid, waardoor het zoeken niet alleen sneller wordt, maar ook veiliger.

Laptop

Binnen de Rijksoverheid zijn er verschillende rechtsposities op basis waarvan medewerkers bij bepaalde informatie kunnen. Terecht en logisch, gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Bij veel Woo-verzoeken moet gezocht worden in dataverzamelingen waar de zoeker niet standaard bij mag. Projectleider Bas Zadelaar: “Dan kost het soms veel tijd om die extra rechten te vergaren. Bovendien kan juist dan – onbewust – een risico ontstaan voor de veiligheid van gevoelige gegevens. Ook omdat er onvoldoende controlemechanismes zijn geïmplementeerd en vaak te weinig kennis en handvatten voor handen zijn.”

Lees het volledige bericht op de website van RDDI.