Een goed begin: de toolkit Informatiehuishouding voor onboarding

Hoe mooi is het als kersverse ambtenaren vanaf het begin hun informatiehuishouding op orde hebben en houden? Omdat ze weten wat ze waar hoe moeten opslaan, beseffend dat ook hun informatie openbaar gemaakt kan worden. Een aantal (rijks)organisaties neemt informatiehuishouding en openbaarmaking daarom meteen mee bij de onboarding. En voor wie dat nog niet doet, is er de toolkit Informatiehuishouding voor onboarding van het Leerhuis Informatiehuishouding. Want een goed begin is het halve werk.

Beeld werken aan een Open Overheid

De toolkit van het Leerhuis bevat een uitgebreid aanbod van leermiddelen, factsheets, video’s en andere instrumenten waarmee HR-adviseurs, leidinggevenden óf de nieuwe medewerkers zelf een relevant en passend programma kunnen samenstellen. Naast tools van het Leerhuis en het Rijksprogramma voor Digitaal Duurzame Informatiehuishouding (RDDI), waar het Leerhuis (nog) onder valt, vind je er ook middelen die zijn ontwikkeld door andere organisaties. Ter inspiratie of om aan te passen aan de eigen werkomgeving. Het Leerhuis adviseert daar graag over en kan helpen bij het inzetten van de middelen.

Alvast één tip: laat elke medewerker, nieuw én bestaand, in elk geval de e-learning Werken met overheidsinformatie doen. Daarmee leg je meteen een goede basis. De complete toolkit vind je hier.

Onboarding van informatieprofessionals

Voor nieuwe informatieprofessionals, die beroepsmatig met informatiehuishouding aan de slag gaan, heeft het Leerhuis een speciaal onboardingsprogramma. Dit programma bestaat uit een aantal inhoudelijke modules die ingaan op de belangrijkste thema’s binnen informatiehuishouding. Leidinggevenden kunnen deze modules naar eigen inzicht inzetten voor een programma op maat. Om ze optimaal te benutten geeft het Leerhuis graag enkele tips. De meeste modules zijn zelfstandig te volgen. Zo kan iedere nieuwe informatieprofessional direct van start.

Wil je met het onboardingsprogramma voor informatieprofessionals aan de slag? Stuur dan een mail naar leerhuisihh@minocw.nl.

Instructie

Voor snelle en doeltreffende aandacht aan informatiehuishouding en informatiebeheer tijdens de onboarding ontwikkelt RDDI momenteel de instructie ‘Informatiehuishouding voor nieuwe rijksmedewerkers’. Goed omgaan met overheidsinformatie wordt immers een vaste component in de nieuwe ambtseed: “Ik ga zorgvuldig om met informatie. Ik draag bij aan een open overheid en weet ook dat ik vertrouwelijke informatie geheim moet houden.” Daarmee wordt het nog belangrijker dat medewerkers weten hoe ze dat moeten aanpakken. De instructie gaat daarbij helpen.