Nieuw RDDI-project: Informatie over Informatie

Eén centrale plek voor alle rijksmedewerkers met alle informatie over informatiehuishouding en openbaarmaking. Waarmee een belangrijke pijler onder een open, transparante overheid – kennis – verder wordt ingevuld. Met dat doel is het RDDI-project Informatie over Informatie van start gegaan. Want uit onderzoek blijkt dat kennis een cruciale factor is bij de gedragsverandering die nodig is.

Kantoor
Beeld: RDDI

Goed omgaan met overheidsinformatie draagt bij aan de betrouwbaarheid, controleerbaarheid en zorgvuldigheid van de Rijksoverheid. Burgers, bedrijven en organisaties verwachten dit ook van ons. Dat vraagt van jou als rijksmedewerker én als belangrijkste schakel in onze veranderopgave om te komen tot een open overheid, om bepaald gedrag.

Ambtenaren wíllen graag meer kennis vergaren

Uit onderzoek, dat in opdracht van RDDI in 2022 is uitgevoerd door MarketResponse, bleek dat er vier significante gedragsbepalers zijn voor rijksmedewerkers als het gaat om het goed opslaan van overheidsinformatie: automatische reacties, sociale omgeving, houding en kennis. Op de eerste drie wordt al volop ingezet. Alleen kennis is nog niet goed uitgewerkt.

Wanneer we kijken naar de resultaten van de Flitspanelonderzoeken van de afgelopen jaren zien we dat er al veel is gebeurd op het gebied van bewustwording, wil en draagvlak. Rijksmedewerkers zien het belang van het transparant en duurzaam opslaan van informatie en willen graag bijdragen aan de Open Overheid. Maar de cijfers geven ook aan dat veel rijksmedewerkers niet precies weten hoe ze dat moeten doen en waar ze informatie kunnen vinden over informatiehuishouding. Een behoorlijke groep respondenten (37%) geeft bovendien aan dat zij het eigen gedrag rondom het goed omgaan met overheidsinformatie wel willen verbeteren, maar dat zij hier geen cursussen voor willen volgen.

Handelingsperspectief

Op kennis is dus nog veel winst te behalen en dat is precies waar het project Informatie over Informatie mee aan de slag gaat. Door informatie over informatiehuishouding op één centrale plek, het Rijksportaal, te centraliseren, kan het project zorgen voor handelingsperspectief voor rijksmedewerkers. Medewerkers kunnen zelf plaats- en tijdsonafhankelijk op zoek naar informatie over het onderwerp en kunnen vanuit een centrale plek gemakkelijk doorklikken naar verdieping en relevante opleidingen. En informatieprofessionals krijgen doorverwijsmogelijkheden om de medewerkers van hun departementen nog beter kunnen te ondersteunen. Ook voor de overheidsorganisaties die geen gebruik maken van Rijksportaal wordt alle content beschikbaar gemaakt.

Het project gaat uit van de Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving. Deze geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en privacyverantwoord omgaan met informatie. De regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid.

Lees hier meer over het project Informatie over Informatie >