JenV-dossier over groene boa’s actief openbaar gemaakt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een tweede dossier actief openbaar gemaakt in het kader van de Wet open overheid (WOO). Met deze proef wil het ministerie een volgende stap zetten naar een meer open en transparante overheid. Het gepubliceerde dossier bestaat uit documenten over de samenwerkingsagenda en gezamenlijke werkafspraken voor groene boa’s en de politie. De informatie en documenten zijn geïnventariseerd, op een tijdlijn geplaatst en vervolgens gepubliceerd.

Bos
Beeld: ©Carel de Groot

Actieve openbaarmaking

De Woo, opvolger van de Wet openbaarheid bestuur, bevat verschillende verplichtingen voor overheidsorganisaties om informatie openbaar te maken. Eén van deze verplichtingen is een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie uit eigen beweging openbaar te maken. In het kader van deze inspanningsverplichting heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een serie proeven opgezet waarvan deze publicatie de eerste is. Het doel van de proeven is om ervaring op te doen met actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking draagt bij aan de transparantie van overheidsorganisaties en biedt meer inzicht in de totstandkoming van beleid.

Groene boa’s

Groene boa’s zijn buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van landgoederen, terreinbeheerders of gemeenten, zoals bijvoorbeeld boswachters. Zij houden toezicht in bossen en buitengebieden en handhaven daar de openbare orde. De samenwerking tussen groene boa’s en de politie wordt aangescherpt, zodat zij hun werk nog beter en veiliger kunnen uitvoeren. Heldere werkafspraken staan centraal en er wordt aan een samenwerkingsagenda gewerkt. Alles is nog volop in ontwikkeling en daarom is het dossier nog niet helemaal compleet. Later dit jaar wordt het dossier aangevuld met actuele informatie.

Meer informatie

Het verloop van dit werkproces en de stukken zelf zijn hier terug te lezen. Tijdlijn handhavingsarrangement groene boa's