Pilot digitaal Woo-formulier BZK

Vandaag start een pilot waarin Woo-verzoeker hun verzoeken aan het ministerie van BZK kunnen indienen via een digitaal Woo-formulier. Dit formulier moet de informatiebehoefte van de Woo-verzoeker snel in beeld brengen en zo sneller tot een betere afhandeling van het verzoek leiden.  

open overheid

Soms is het voor een Woo-behandelaar niet duidelijk welke informatie een Woo-verzoeker graag wil hebben. Hierdoor kan de afhandeling van een verzoek lang duren. Het nieuwe Woo-formulier moet daar verandering in brengen. Door meerdere vragen te stellen in het formulier wordt de informatievraag scherper, waardoor het sneller duidelijk waar precies naar gezocht moet worden. Zo kan het formulier helpen om een Woo-verzoek sneller af te handelen.

Het Woo-formulier is tot stand gekomen met input vanuit een gebruikerssessie, met o.a. journalisten, burgers, een Woo-contactpersoon en Waag FutureLab. Daarnaast is in een werkgroep met verschillende ministeries bekeken in hoeverre de formulering van de centrale vraag bij een Woo-verzoek heeft geholpen bij het sneller afhandelen van Woo-verzoeken.

Het formulier wordt in de pilotfase  ingezet bij BZK-Transparant, waar verzoekers uitgenodigd worden om het formulier te gebruiken voor hun Woo-verzoeken aan het ministerie.

Bekijk het Woo-formulier.