ZO hé, goed bezig!

Het rijksbrede programma Open Overheid baant de weg voor een nieuwe standaard in overheids­communicatie. Met ZO heeft het een innovatief overkoepelend campagneconcept ontwikkeld dat rijksorganisaties onder­steunt in hun streven naar transparantie, openheid en responsiviteit.

Nick van Gaalen

De transitie naar een open overheid vraagt om gedragsverandering bij meerdere opgaven, zegt Nick van Gaalen, adviseur communicatie en gedragsverandering bij programma Open Overheid. ‘Denk aan het schrijven van nota’s, opslaan, openbaar maken, archiveren, adviseren, dilemma’s bespreken en het aansturen van een team.’ Van Gaalen gaat verder: ‘Over de informatiehuishouding waren er verschillende campagnes en het programma Open Overheid merkte dat steeds meer organisaties plannen hadden voor eigen campagnes. Om meer eenheid en verbinding te krijgen en tot een optelsom voor effectiviteit te komen is toen besloten om een koepelcampagne, ZO, te ontwikkelen die vanuit dezelfde strategische principes wordt ontwikkeld, maar ruimte biedt voor eigen accenten van organisaties. Van Gaalen licht toe: ‘ZO staat voor Zorgvuldig en Open. Zorgvuldigheid verwijst naar nauwkeurigheid en privacy­bescherming bij het openbaar maken van informatie en Open naar toewijding aan transparantie. Het doel van ZO is om het belang van een open overheid te benadrukken en het gesprek hierover te stimuleren. Dit is een fundament voor gedrags­verandering. Deelcampagnes van organisaties zijn gericht op de concrete gedragsvraagstukken die relevant zijn. Alle ZO-campagnes dragen bij elkaar opgeteld bij aan de transitie naar een open overheid.’

Lees het interview in Od Magzine