Maak kennis met het DUTO-raamwerk

Het DUTO-raamwerk is geen papieren tijger. Het is echt de bedoeling dat organisaties ermee aan de slag gaan. Daarom geeft het Nationaal Archief regelmatig workshops en bijeenkomsten. En is op 14 mei een koplopersgroep gestart. Deze pioniers gaan het DUTO-raamwerk toepassen voor de duurzame toegankelijkheid van informatie in hun organisatie. 

Bijeenkomst

Activiteiten in juni

Komende maand zijn er verschillende (online) bijeenkomsten over het DUTO-raamwerk. Op 11 juni kunnen belangstellenden met vragen terecht op het digitale spreekuur. Aanmeld- en inloggevens staan op de website van KIA (Kennisnetwerk Informatie en Advies).  Op 17 juni geeft het Nationaal Archief een workshop tijdens de Archiefdag 2024 Hoe pakken we DUTO op? Met het DUTO-raamwerk. En 19 juni staat het Nationaal Archief op het Experienceplein op de CIO-dag bij Amare in Den Haag. Tot slot geeft Marjan Dik, senior adviseur Kennis en Advies, op 20 juni op de Od-kennissessie een workshop Klaar voor de start? DUTO! 

Wij halen ook kennis op

Met deze presentaties en activiteiten wil het Nationaal Archief organisaties kennis laten maken met het DUTO-raamwerk. Organisaties die graag met duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie aan de slag willen gaan, maar tegen praktische obstakels aanlopen en niet weten hoe ze moeten beginnen. Maar ook voor het Nationaal Archief is het contact met gebruikers van het DUTO-raamwerk van belang. Jullie ervaringen, kennis en feedback gebruiken ze om het DUTO-raamwerk verder te ontwikkelen. Deze werkwijze komt ten goede aan de kwaliteit van onze kennisproducten.

Koplopersgroep

Om de doorontwikkeling te bevorderen is onder andere een koplopersgroep opgericht. De  tien deelnemende overheidsorganisaties zijn nu al begonnen met het DUTO-raamwerk. Ze delen hun ervaringen met elkaar en met het Nationaal Archief. Hun bevindingen voegen ze toe aan het DUTO-raamwerk, zodat ook andere gebruikers er hun voordeel mee kunnen doen.

Eerste thema: Draagvlak

De sessies van de koplopersgroep worden aan thema’s opgehangen De eerste bijeenkomst van de koplopersgroep op 14 mei stond in het teken van draagvlak. Corinne Boeijinga legt uit waarom: ‘Het DUTO-raamwerk kun je op verschillende manieren inzetten om duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie binnen je organisatie te bevorderen. Je kunt het inzetten om draagvlak te creëren, zodat ook anderen, zoals managers, het belang ervan inzien. Om te bepalen waar je begint met het invoeren van het DUTO-raamwerk doe je een risicoanalyse. Om duurzame toegankelijkheid te borgen, is het nodig om het in te bedden in processen. Ook daar is het DUTO-raamwerk geschikt voor. En uiteindelijk helpt het bij het inrichten van nieuwe of bestaande informatiesystemen. We willen voorbeelden van het gebruik van het raamwerk over de volle breedte verzamelen. Je mag dus ook praktijkervaringen verwachten op al deze gebieden.’ 

Het komende half jaar gaan de koplopers daarom naast draagvlak met de onderstaande thema’s aan de slag: 

  • risicoanalyse;
  • inbedden van Duurzame Toegankelijkheid in de processen;
  • sturen op Duurzame Toegankelijkheid van informatie;
  • duurzame toegankelijkheid inrichten binnen informatiesystemen.

Houd de website van het Nationaal Archief in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom het DUTO-raamwerk.