Expertisepunt Open Overheid

Zo kun je Marieke, Paul en Rosanne bereiken

marieke-schenkMarieke Schenk
06 52 48 09 71
marieke.schenk@minbzk.nl
Twitter: LinkedIn: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Marieke Schenk’s profile

Als eindverantwoordelijk coördinator van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is het mijn taak onze werkzaamheden in goede banen te leiden. Ik zet mij graag in voor een opener overheid, vanuit de overtuiging dat meer openheid de samenleving én de overheid uiteindelijk sterker en succesvoller maakt.

Waarom Open Overheid belangrijk is? Voor mij is een Open Overheid belangrijk omdat de overheid in dienst zou moeten staan van de samenleving. Als overheid laten zien wat er gebeurt, uit kunnen leggen wat je doet en verantwoording afleggen over wat er met belastinggeld gebeurt vind ik dan ook belangrijke waarden binnen een democratie.


Paul Suijkerbuijk
06 20 49 06 28
paul.suijkerbuijk@minbzk.nl
Twitter: @Palinuro
Linkedin: View Marieke Schenk's LinkedIn profileView Paul Suijkerbuijk’s profile

Sinds 2010 houd ik me bezig met het beschikbaar krijgen van overheidsdata als Open Data. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt om een andere houding en ander gedrag van publieke professionals. Ik werk graag samen met hen aan de waarde van Open Data bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Waarom Open Overheid belangrijk is? Het beschikbaar stellen van Open Data levert een bijdrage aan een gelijke informatiepositie. Het handelen van de overheid wordt duidelijker en dat biedt mogelijkheden voor een open gesprek tussen de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid.

Rosanne Braak
06 34 00 71 46
Rosanne.Braak@minbzk.nl
Twitter: @RosanneBraak
Linkedin: View Rosanne Braak's LinkedIn profileView Rosanne Braak’s profile

Over het Leer- en Expertisepunt

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is onderdeel van ICTU, en werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de directie Democratie en Burgerschap en de directie Informatiesamenleving en Overheid.

Het Leer- en Expertisepunt brengt de vraagstukken in kaart die leven rond Open Overheid. We organiseren kennis- en ervaringsdeling en zijn betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten en leerkringen. Wij zijn als punt verbonden met andere organisaties en we kennen een grote groep (ervarings)deskundigen op het gebied van Open Data, Open Verantwoording, Open Contact en Open Aanpak. Bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid kun je terecht met al je vragen en opmerkingen over Open Overheid. Ook staan wij blijvend open voor opmerkingen en suggesties om het Leer- en Expertisepunt Open Overheid te verbeteren.

Wij zijn in mei 2014 gestart en werken samen met het team Open Overheid van BZK. Het Expertisepunt werkt vraaggestuurd, met als doelgroep medewerkers van publieke organisaties die meer willen weten over en meer willen doen met het thema Open Overheid. Onze plannen en strategie zijn gebaseerd op gesprekken en bijeenkomsten met vele betrokkenen van buiten en binnen de overheid. Lees hier meer over de historie van Open Overheid en het Leer- en Expertisepunt.

 

Practise what you preach

In het kader van practise what you preach proberen wij zo open mogelijk te werken. Zo staat onze website open voor jouw blogs en evenementen en ontvangen we graag jouw reacties op onze berichten. Ook kun je jouw Open Overheid initiatief toevoegen op de Open Kaart. Zo geven we samen vorm aan Open Overheid.

Daarnaast proberen we, stapje voor stapje, zelf steeds meer documenten beschikbaar te stellen. Op die manier ondervinden we ook waar jullie tegenaan lopen bij het publiceren van documenten. Leerzaam dus!

  1. Bekijk onze Open Agenda op de homepage;
  2. De initiatieven van de Open Kaart zijn als Open Data beschikbaar.

 

Wat gebeurt waar?

Ben je benieuwd welke initiatieven er al zijn rond de verschillende thema’s van Open Overheid? Je vindt een overzicht hiervan op de kaart, met een korte omschrijving en een verwijzing naar meer informatie. Zet via deze link ook jouw initiatief op de kaart, of een initiatief dat je waardeert!

Kaart van Nederland met initiatieven rond Open Overheid

Bekijk de volledige kaart

Open Overheid op Twitter

twitter_OOBlauw

Open Data op Twitter

twitterOpenDataNL

Ga in gesprek op LinkedIn

linkedinOOBlauw

Bekijk ons YouTube-kanaal

YouTube button