1-meting (2022) informatiehuishouding ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

JenV| 1-meting (2022) informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dit is het resultaat van de zelfevaluatie om het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding te beoordelen.

Om zo open en transparant mogelijk te zijn als overheid, meten we elk jaar wat goed gaat en wat beter kan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet hiervoor een zelfevaluatie en beoordeelt het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding. Dit doen ze op vier gebieden: professionals, volume en aard van informatie, informatiesystemen en bestuur en naleving.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt bijvoorbeeld:

  • In hoeverre ze weten waar de risico’s en zwakke punten zitten in de informatiehuishouding.
  • Of er afspraken zijn over informatiebeheer met samenwerkingspartners.
  • Of informatiesystemen aan de eisen voldoen.
  • Of medewerkers worden opgeleid op het gebied van informatiehuishouding.


De resultaten van de beoordeling staan in de metingen.

Download 'Aanbiedingsbrief 1-metingen JenV'

PDF document | 5 pagina's | 151 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting totaaloverzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)'

PDF document | 6 pagina's | 202 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)'

PDF document | 8 pagina's | 158 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)'

PDF document | 8 pagina's | 167 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM)'

PDF document | 8 pagina's | 173 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)'

PDF document | 9 pagina's | 187 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)'

PDF document | 8 pagina's | 169 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)'

PDF document | 8 pagina's | 171 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)'

PDF document | 8 pagina's | 122 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)'

PDF document | 10 pagina's | 198 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Hoge Raad (HR)'

PDF document | 8 pagina's | 160 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)'

PDF document | 8 pagina's | 161 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)'

PDF document | 8 pagina's | 206 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Justitiële ICT Organisatie (JIO)'

PDF document | 12 pagina's | 117 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Justitiële Informatiedienst (Justid)'

PDF document | 7 pagina's | 263 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van Justis'

PDF document | 7 pagina's | 150 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)'

PDF document | 2 pagina's | 55 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)'

PDF document | 8 pagina's | 169 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Openbaar Ministerie (OM)'

PDF document | 8 pagina's | 170 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)'

PDF document | 7 pagina's | 104 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)'

PDF document | 8 pagina's | 160 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr)'

PDF document | 8 pagina's | 170 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)'

PDF document | 8 pagina's | 172 kB

Evaluatie | 16-11-2023