1-meting (2022) informatiehuishouding ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

JenV| 1-meting (2022) informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dit is het resultaat van de zelfevaluatie om het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding te beoordelen.

Om zo open en transparant mogelijk te zijn als overheid, meten we elk jaar wat goed gaat en wat beter kan. Als rijksorganisatie doe je hiervoor een zelfevaluatie waarmee je kijkt hoe de informatiehuishouding ervoor staat. Elke organisatie geeft aan hoever ze zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld in hoeverre de organisatie weet waar de risico’s en zwakke punten zitten in de informatiehuishouding, of er afspraken zijn over informatiebeheer met samenwerkingspartners, of informatiesystemen aan de eisen voldoen, en of medewerkers worden opgeleid op het gebied van informatiehuishouding.

Download '1-meting totaaloverzicht informatiehuishouding van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)'

PDF document | 6 pagina's | 202 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)'

PDF document | 8 pagina's | 158 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)'

PDF document | 8 pagina's | 167 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM)'

PDF document | 8 pagina's | 173 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)'

PDF document | 9 pagina's | 187 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)'

PDF document | 8 pagina's | 169 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)'

PDF document | 8 pagina's | 171 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)'

PDF document | 8 pagina's | 122 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)'

PDF document | 10 pagina's | 198 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Hoge Raad (HR)'

PDF document | 8 pagina's | 160 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)'

PDF document | 8 pagina's | 161 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)'

PDF document | 8 pagina's | 206 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Justitiële ICT Organisatie (JIO)'

PDF document | 12 pagina's | 117 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Justitiële Informatiedienst (Justid)'

PDF document | 7 pagina's | 263 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van Justis'

PDF document | 7 pagina's | 150 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)'

PDF document | 2 pagina's | 55 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)'

PDF document | 8 pagina's | 169 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Openbaar Ministerie (OM)'

PDF document | 8 pagina's | 170 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)'

PDF document | 7 pagina's | 104 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)'

PDF document | 8 pagina's | 160 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr)'

PDF document | 8 pagina's | 170 kB

Evaluatie | 16-11-2023

Download '1-meting (2022) informatiehuishouding van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)'

PDF document | 8 pagina's | 172 kB

Evaluatie | 16-11-2023