Implementatie KWIV

Binnen de Rijksoverheid bestaat een veelheid aan I-functies en -beschrijvingen. Dat belemmert het inzicht in de eisen per functie en maakt kwaliteiten en expertises van I-professionals vaak slecht onderling vergelijkbaar. Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) brengt daar verandering in: het zorgt voor uniforme competentie- en kennisprofielen voor alle I-professionals binnen de Rijksoverheid. Dit biedt houvast bij werving, selectie en professionele ontwikkeling (I-vakmanschap) en geeft organisaties beter zicht op hun eigen I-professionals en eventuele (dreigende) tekorten van bepaalde I-expertises. Vanuit Open op Orde wordt gesteld dat organisaties het KWIV voor juli 2023 moeten hebben geimplementeerd. Dit onderdeel faciliteert de implementatie van het KWIV en ondersteunt organisaties bij het proces. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en trainingen gefaciliteerd die zich specifiek richten op de koppeling van I-functies aan KWIV-profielen. Daarnaast is er een brochure met achtergrondinformatie beschikbaar en zijn er instructievideo's ontwikkeld. Ook procesbegeleiding voor het implementatietraject bij de organisatie zelf behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten over hoe we jouw organisatie concreet kunnen helpen.
Verdere achtergrondinformatie over het KWIV.