Gedrag in Overheidsheidinformatie

Goed omgaan met overheidsinformatie is een essentieel deel van het werk van alle rijksmedewerkers. Wat moeten zij weten over het werken met overheidsinformatie? Hoe zorgen we dat we binnen het Rijk daadwerkelijk verantwoord omgaan met overheidsinformatie? En hoe kan het management hier aandacht aan besteden en het goede voorbeeld geven? Deze vragen worden beantwoord met het initiatief ‘Gedrag in Overheidsheidinformatie’ (GO). Hier delen we diverse leer-en ontwikkelmiddelen en besteden we aandacht aan gedragsverandering. We bieden producten voor verschillende doelgroepen; van een starter bij het Rijk (onboarding) tot ervaren ambtenaren en managers.

Meer weten over hoe we jouw organisatie concreet kunnen helpen