Informatieblad archiveren chatberichten

Dit informatieblad van het Nationaal Archief geeft overheidsorganisaties handvatten voor het archiveren van chatberichten in berichtenapps. Het omvat een risicoanalyse, het bepalen van een selectie- en archiveringsmethode, informatie over privacy en beveiliging, en richtlijnen voor uitvoerbaarheid.

Informatieblad archiveren chatberichten (Nationaal Archief)