Handout chatarchivering instructie

Dit document bevat dezelfde instructie als het document ‘Aangepaste tijdelijke instructie chatberichten’ maar geeft eveneens een aantal mijlpalen in de nabije toekomst weer. Er moeten nog veel stappen gezet worden voordat het archiveren van berichten gebeurd volgens de nieuwe ambitie van het kabinet. In de planning staan daarom de belangrijkste momenten over wanneer, wat verwacht wordt.