Handreiking Archiveren in de informatieketen

Informatie blijft niet altijd binnen één organisatie. Organisaties die samenwerken in ketens wisselen informatie met elkaar uit. Of ze creëren samen nieuwe informatie. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van de duurzame toegankelijkheid van deze keteninformatie. 

De handreiking biedt handvatten om keteninformatie duurzaam toegankelijk te maken en te behouden. De handreiking geeft antwoord op vragen als:

  • Wie is verantwoordelijk voor welke informatieobjecten in de keten?
  • Welke afspraken moet je maken over de duurzame toegankelijkheid van deze informatieobjecten?
  • Hoe kan je verantwoording afleggen aan burgers en bedrijven?
  • Hoe zorg je ervoor dat een informatiesysteem de samenwerking optimaal ondersteunt?
  • Hoe zorg je ervoor dat informatie binnen de keten op een eenduidige, afgestemde manier wordt gewaardeerd en geselecteerd? 

Bekijk de handreiking op NationaalArchief.nl