Handreiking IHH kabinetswissel

De komende wisseling van het kabinet biedt de gelegenheid om de instructies en maatregelen voor het onder beheer brengen van e-mail, chatberichten en sociale media te actualiseren en onder de aandacht te brengen. RDDI heeft in 2023 de opdracht gekregen om deze actualisatie op te stellen conform de geldende regelgeving en huidige richtlijnen.

Duidelijke richtlijnen betekent goed archiveren

Voor nieuwe bewindspersonen en hun stafmedewerkers is het van belang dat ze op de hoogte zijn van het huidig beleid en de richtlijnen voor het onder beheer brengen van e-mail, chats en socialemediaberichten. Bij vertrekkende bewindspersonen is het van belang dat er geen e-mails, chat- en socialemediaberichten verloren gaan. Daarom zijn er handreikingen, een animatie en praktische folders ontwikkeld.

Handreikingen

Handreiking voor bewindspersonen: Hierin staat beschreven hoe e-mail, chatberichten en sociale media onder beheer gebracht moeten worden.

Handreiking voor ambtelijke organisatie: Hierin staat beschreven hoe e-mail, chatberichten en sociale media van bewindspersonen onder beheer gebracht moeten worden. Dit is de meest gedetailleerde variant met achtergrondinformatie over het onder beheer brengen van e-mail, chat en sociale media

Folders

Folder voor nieuwe bewindspersonen: Hierin staan aanbevelingen gericht op acties die nodig zijn voor het juist onder beheer brengen van e-mail, chat en sociale media voor nieuwe bewindspersonen

Folder voor vertrekkende bewindspersonen: Hierin staan aanbevelingen gericht op acties die nodig zijn voor het juist onder beheer brengen van van e-mail, chat en sociale media voor vertrekkende bewindspersonen