Modules bewaartermijnen bepalen over overheden, burgers & bedrijven

Het werk van de overheid is onmogelijk zonder het gebruik, verzamelen en creëren van informatie. Om dit mogelijk te maken moeten overheden, burgers of bedrijven informatie voor een bepaalde periode bewaren dan wel na een bepaalde tijd vernietigen en hier logische afspraken over maken. Het instrument Modules bewaartermijnen bepalen over overheden, burgers & bedrijven ondersteunt het beleids- of wetgevingstraject om, wanneer er sprake is van informatieverwerking, hier bij het opstellen van nieuw beleid rekening mee te houden en te komen tot logisch onderbouwde bewaar- en vernietigingstermijnen.