Het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)

Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft aan wat je moet doen met gearchiveerde en archiefwaardige informatie bij een organisatieverandering.

Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)