Toezichtkader Overheidsinformatie en Erfgoed

Dit document beschrijft hoe de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed toezicht houdt op de naleving van de Archiefwet en de Erfgoedwet.