Social media archivering, whitepaper

Sociale Media archivering vormt voor de Rijksoverheid een complexe en urgente uitdaging. Hierbij staat de volgende problematiek centraal: Hoe kan de Rijksoverheid haar vluchtige digitale informatie op sociale mediaplatforms effectief bewaren en archiveren, rekening houdend met privacy- en beveiligingskwesties, voortdurende (commerciële) technologische veranderingen, strikte wettelijke- en regelgevende compliance? Deze probleemstelling benadrukt de behoefte aan een uitgebreide aanpak, in lijn met de hoge normen voor transparantie en verantwoording van de Rijksoverheid in het snel veranderende digitale tijdperk.

Dit whitepaper onderzoekt strategieën voor het archiveren van overheidsinformatie op sociale media, inclusief verschillende scenario's en oplossingen, met en zonder de implementatie van (centrale) archiveringsvoorzieningen.