Eindrapportage Woo-pilots

BZK | In 2023 hebben aantal departementen, samen met stelselpartijen, Woo-pilots uitgevoerd. Met die pilots geven ze inzicht in welke maatregelen bijdragen aan een snellere en verbeterde afhandeling van Woo-verzoeken. De resultaten staan in de Eindrapportage Woo-pilots.

De Woo-pilots zijn gesteund door de Regeringscommissaris Informatiehuishouding. De pilots hebben zowel concrete als meer strategische aanbevelingen opgeleverd. De departementen hebben tijdens de pilots verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in vijf pijlers: techniek, organisatie, capaciteit, expertise en monitoring en sturing. Departementen hebben uit elke pijler in ieder geval één maatregel genomen, om te zorgen dat vernieuwingen in de breedte op alle vijf gebieden in de praktijk worden gebracht. Binnen de pilots bepaalde elk departement zelf wat de scope van de pilot is (denk aan bepaalde dossiers of organisatieonderdelen) en welke analyse, invalshoek of innovatieve maatregelen zijn toepast binnen de vijf bovenstaande pijlers. Hierdoor was er consistentie in de methodiek met ruimte voor de departementale context.