Video #LekkerOpOrde - Bijdragen aan openheid en transparantie

Bijdragen aan openheid en transparantie.
Hoe dan?
Als Rijksoverheid willen we goed samenwerken...
open, transparant en betrouwbaar zijn.
Meer dan ooit is dit onderwerp van gesprek.
Overheidsinformatie moet niet alleen juist zijn.
Maar ook altijd beschikbaar en vindbaar.
Dat vraagt iets van ons allemaal.
Dus ook van jou.
Overheidsinformatie is alle informatie die belangrijk is...
om een goed beeld te kunnen krijgen van besluitvormingsprocessen.
En dat is meer dan je misschien denkt.
Geschreven notities bijvoorbeeld.
Beleidsstukken.
Appjes.
Video’s.
Social Media posts.
Maar waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk...
om overheidsinformatie goed op te slaan?
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is...
dat informatie makkelijk terug te vinden is.
Historisch besef, bijvoorbeeld, zodat toekomstige generaties...
ook inzicht hebben in de ontwikkeling van ons land.
Efficiënter werken.
En samenwerken met jouw collega’s binnen en buiten de overheid.
Verantwoording afleggen...
aan het parlement en de maatschappij.
Onderzoek door journalisten en wetenschappers.
Rechtszekerheid voor burgers en organisaties.
Wist je dat goed omgaan met overheidsinformatie...
zelfs een wettelijke verplichting is?
Burgers en organisaties hebben recht op toegang tot bepaalde overheidsinformatie.
Dat is om hun gelijk te kunnen halen bij geschillen en om de overheid te kunnen controleren.
De Wet openbaarheid van bestuur die zich hierop richt...
wordt binnenkort  vervangen door de Wet open overheid.
Deze wet zorgt ervoor dat overheidsinformatie vaker actief...
openbaar gemaakt wordt en voor iedereen toegankelijk is.
Dat doen we nu al met wetten, kamerstukken en beslisnota’s.
De komende jaren gaan we nog meer informatie actief openbaar maken.
Alle informatie wordt straks gedeeld via...
het Platform Open Overheidsinformatie.
Wist je dat het goed opslaan en delen van informatie ook het beste wapen is tegen nepnieuws?
En dat onderzoeken die uiteindelijk niks nuttigs opleveren, óók gepubliceerd moeten worden.
Last but not least:
veel regels rondom overheidsinformatie zijn voor het hele Rijk gelijk.
Maar op type informatie of manier van werken...
kunnen er per organisatie verschillen zijn.
Plan samen met je team een moment in om bij het onderwerp transparante overheid stil te staan.
En kijk hoe je elkaar kunt helpen.
Gebruik de tools die daarvoor bedoeld zijn...
zoals de digitale kaartenset die je vindt op de website van Goed Bewaard.
Succes!