Informatieblad voor het uitzonderen van veiligstelling van e-mail

Voor het archiveren moeten e-mails worden ‘veiliggesteld’: ze kunnen dan niet worden gewist of verwijderd. E-mails van medewerkers worden automatisch veiliggesteld als ze tien weken oud zijn. Daarvoor kan iedere medewerker e-mails uitzonderen, bijvoorbeeld omdat ze niet-functioneel en niet-werkgerelateerd zijn of bijzondere persoonsgegevens bevatten. Het Informatieblad voor het uitzonderen van veiligstelling van e-mail geeft hier meer informatie over.