Handreiking e-mail archiveren Nationaal Archief

Voor organisaties buiten het Rijk biedt deze handreiking een aantal archiveringsmethodes met daarbij de voor- en nadelen.  

Handreiking e-mail archiveren (Nationaal Archief)