Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

De Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid biedt rijksorganisaties een aanpak om kennis en procedures rond domeinnaambeheer structureel in te bedden in de organisatie.